T7. Th2 22nd, 2020

TTHQ

Tin Tức Hàn Quốc | Visa Hàn Quốc | Du học Hàn Quốc

Bất hợp pháp, về nước bao lâu thì có thể quay trở lại Hàn Quốc?

4 min read

Bài viết này nhằm để giải đáp thắc mắc đó. Việc bất hợp pháp về nước bao lâu có thể quay trở lại Hàn Quốc. Điều này còn phụ thuộc vào thời gian bất hợp pháp, hình thức xuất cảnh và con dấu được đóng lên hộ chiếu khi xuất cảnh.

Xem chi tiết nội dung dưới đây:

1: Trong trường hợp người vị thành niên (dưới 18 tuổi) ra bất hợp pháp trong vòng 1 năm tự nguyện xuất cảnh (자진출국), cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ phạt 80,000 won và đóng dấu [100-1] vào hộ chiếu, dấu này có nghĩa là từ sau vẫn có thể tiếp tục đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

2: Trong trường hợp người vị thành niên (dưới 18 tuổi) ra bất hợp pháp quá 1 năm tự nguyện xuất cảnh (자진출국), cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ phạt 160,000 won và đóng dấu [100-2] vào hộ chiếu, dấu này có nghĩa là từ sau vẫn có thể tiếp tục đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

3: Trường hợp người trưởng thành ra bất hợp pháp và tự nguyện xuất cảnh(자진출국), cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu [48-1] vào hộ chiếu, dấu này có nghĩa là từ sau vẫn có thể tiếp tục đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

4: Trong trường hợp người trưởng thành ra bất hợp pháp dưới 5 năm và bị bắt, bị cưỡng chế xuất cảnh (강제출국) hoặc bất hợp pháp trên 5 năm tự nguyện về nước, cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu [68-1] vào hộ chiếu, dấu này có nghĩa là trong vòng 2 năm không thể đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc

5: Trong trường hợp người trưởng thành ra bất hợp pháp trên 5 năm và bị bắt, bị cưỡng chế xuất cảnh (강제출국), cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu [46-1] vào hộ chiếu, dấu này có nghĩa là trong vòng 5 năm không thể đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

6: Sử dụng thông tin của người khác khi nhập cảnh vào Hàn Quốc từ nước ngoài và bị phát hiện khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh, cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu [12-3-1] vào hộ chiếu, dấu này có nghĩa là không thể tiếp tục đăng ký visa nhập cảnh Hàn Quốc.

7: Người nước ngoài trong quá trình kiểm tra hải quan khi nhập cảnh, phát hiện lỗi sai trong nội dung hồ sơ mời nhập cảnh được đưa ra thì sẽ không thể nhập cảnh và phải quay trở về nước. Trong trường hợp này cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng dấu [13-3-2] vào hộ chiếu, dấu này có nghĩa là có thể đăng ký lại visa nhập cảnh Hàn Quốc sau khi chuẩn bị lại hồ sơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *