T7. Th2 22nd, 2020

TTHQ

Tin Tức Hàn Quốc | Visa Hàn Quốc | Du học Hàn Quốc

Sẽ có một lượng tuyết khá nhiều và dày khoảng hơn 10cm trút xuống Seoul, Gyeonggi, Youngseo và tỉnh Chungcheong ở phía bắc

2 min read

Hiện tại, ở Seoul tạm thời những cơn mưa tuyết đang dần suy yếu (현재 서울을 눈발이 잠시 약해지고 있습니다.)

Tuy nhiên, phía nam của tỉnh Gyeonggi và khu vực Chungcheong đang có tuyết rơi , và đang có mưa ở khu vực miền nam. (하지만, 경기 남부와 충청 지방은 눈이 오고 있고요, 남부 지방에는 비가 내리고 있습니다.)

Vào lúc 8 giờ hoặc 9 giờ sáng, một đám mây tuyết bổ sung sẽ tràn về từ phía tây, và những trận mưa tuyết sẽ rơi cùng những hạt tuyết dày hơn. (오전 8시나 9시쯤 서쪽에서 추가로 눈구름이 유입되며 눈발이 점차 다시 굵어지겠습니다.)

Hiện tại, một cảnh báo bão tuyết đã được đưa ra cho các tỉnh miền nam tỉnh Kyonggi, Yeongseo, tỉnh Chungcheong và tỉnh Bắc Gyeongbuk. (현재 서울 등 경기 남부와 영서 남부, 충청과 경북 북부에 대설주의보가 발령 중입니다.)

Tuyết đang rơi tập trung xung quanh tỉnh Chungcheong. (눈은 충청 지방을 중심으로 쌓이고 있습니다.)

Cho đến nay, lượng tuyết đã rơi khá dày vào khoảng 5,3 cm ở Hongsung và 4,5 cm ở Dangjin. (지금까지 홍성에는 5.3cm, 당진에 4.5cm의 눈이 내렸고요.)

Suwon ghi nhận lượng tuyết rơi khoảng 2,6cm và Seoul có tuyết rơi chỉ khoảng 0,5cm. (수원은 2.6cm, 서울은 0.5cm의 적설량을 기록하고 있습니다.)

Trong tương lai, một lượng tuyết khá nhiều và dày khoảng hơn 10cm sẽ được trút xuống Seoul, Gyeonggi, Youngseo và Chungcheong ở phía bắc. (앞으로 서울과 경기, 영서와 충청 북부에는 많게는 10cm 이상이 쏟아지겠습니다.)

Sẽ có tuyết dày tới 5cm ở phía nam Chungcheong và Gyeongbuk. (충청 남부와 경북에도 최고 5cm의 눈이 오겠습니다.)

Khu vực phía nam sẽ có mưa từ 5 đến 40mm. (남부 지방은 5에서 40mm의 비가 내리겠습니다.)

Hôm nay, nhiệt độ sẽ tăng lên vào ban ngày, và có những khu vực có mưa sau khi đã hết tuyết. (오늘 낮에는 기온이 오르며 눈이 비로 이어지는 지역이 있겠습니다.)

Mưa và tuyết sẽ bắt đầu kết thúc ở bờ biển phía tây vào ban ngày. (비나 눈은 낮에 서해안부터 그치기 시작하겠습니다.)

Sau 3 giờ chiều, khu vực phía tây của Seoul sẽ phủ đầy tuyết, vào buổi tối trên đường đi làm về phần lớn các khu vực trời sẽ quang mây tạnh. (오후 세시 이후면 서울 등 서쪽 지방은 눈이 그치겠고요, 저녁 퇴근길에 이후에는 대부분 개겠습니다.)
지금까지 날씨 정보였습니다.

Nguồn: koreanews.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *