T7. Th2 22nd, 2020

TTHQ

Tin Tức Hàn Quốc | Visa Hàn Quốc | Du học Hàn Quốc

Hàn Quốc: Một triệu người lao động nước ngoài …. Chỉ 1 nửa khai báo thuế

4 min read

1 triệu người lao động nước ngoài …. Chỉ 1 nửa khai báo thuế.([단독] 외국인 노동자 100만명…세금신고는 절반.)

1 triệu người lao động nước ngoài …. Chỉ 1 nửa khai báo thuế.([단독] 외국인 노동자 100만명…세금신고는 절반.)

Hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ có khoảng 2 triệu người nước ngoài đang cư trú. Đi bộ ngoài đường hay đi mua sắm cũng có thể dễ dàng gặp người nước ngoài. (외국인 체류자 200만명 시대에 사는 우리들은 길을 걷다가도, 물건을 사다가도 외국인을 손쉽게 만납니다.)

Tương đương với số lượng người nước ngoài cư trú đang tang, số lương lao động nước ngoài cũng tăng vượt quá 1 triệu người. Vấn đề là chỉ có một nửa số người nước ngoài nộp thuế một cách chính xác. (체류자가 늘어난 만큼 외국인 노동자도 크게 늘어 100만명을 넘었는데 문제는 세금을 제대로 내는 외국인은 절반에 불과하다는 겁니다.)

Vào những năm 1990, giá đô rẻ, lãi xuất rẻ, xăng dầu cũng rẻ, 3 loại ngành nghề bên trong sự phát triển mạnh về kinh tế, tình trạng thiếu hụt nhân lực trở nên trầm trọng. Từ đó lao động nước ngoài bắt đầu bước vào. (1990년대, 저달러, 저유가, 저금리 이른바 3저 호황속에 3D업종 인력난 때문에 들어오기 시작한 외국인 노동자.)

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, tiêu chuẩn của cuối tháng 8 . Số lượng người lao động nước ngoài nhận visa làm việc đã vượt quá 1 triệu người và đạt 1 triệu 20 nghìn người. (법무부 집계에 따르면 올 8월 말 기준으로 취업 비자를 받은 외국인 노동자는 102만명으로 100만명을 넘었습니다.)

Trong số này , những người làm việc bằng visa du lịch hoặc những người visa làm việc quá hạn nhưng vẫn ở lại làm việc bất hợp pháp lên đến 3 trăm 20 nghìn người..Nếu gộp toàn bộ lại số người nước ngoài làm việc tại hàn quốc là 1 triệu 300 nghìn người. (여기에 관광 비자를 받고 들어오거나 취업 체류 기간이 지났는데도 눌러앉은 불법체류자 32만명 정도를 합치면 전체 외국인 노동자는 130만명이 넘습니다.)

Tuy nhiên, số lượng người lao động nước ngoài đóng thuế đầy đủ không nhiều. (하지만 세금을 제대로 내는 외국인 노동자는 많지 않습니다.)

Báo cáo thuế thu nhập cuối năm 2012 là 470.000 người và đã tang 1 chút lên 560.000 nghìn người vào năm 2016. Tuy nhiên nếu xét đến người lao động không giấy tờ thì con số đã vượt quá nửa số tiền người nước ngoài kiếm được trên thực tế. (2012년 47만명이던 근로소득 연말정산 신고 외국인은 2016년 56만명으로 조금 늘었지만 불법체류 노동자를 감안하면 실제 돈을 번 외국인의 절반 정도에 불과합니다.)

[Gang Byung-won / Đảng Dân chủ] có 2 triệu người nước ngoài đang cư trú hiện nay, trong đó 1 triệu người lao động và 300.000 người là lao động bất hợp pháp. Các phòng ban có liên quan như Dịch vụ thuế quốc gia phải đứng ra để những người lao động nước ngoài đóng thuế số tiền mà họ kiếm được. [강병원 / 더불어민주당 의원] “외국인 체류자 200만명이고요, 그중에 근로자가 100만명, 불법체류자는 30만명 입니다. 돈 버는 외국인들도 세금을 낼수 있도록 국세청 등 관계부서가 나서야 합니다.

Tình hình pháp nhân của các tập đoàn nước ngoài đang dần nghiêm trọng hơn. (외국 법인 상황은 더 심각합니다.)

Theo tiêu chuẩn năm 2017 , công ty nước ngoài đã báo cáo thuế doanh nghiệp là 1,726. Số tiền phải chịu là 1000 tỷ won. (2017년 기준으로 법인세를 신고한 외국법인은 1,726개, 부담세액은 1조원입니다.)

Quá ít nếu so với số tiền mà những doanh nghiệp tầm cỡ thế giới kiếm được ở hàn quốc như google hay apple. (구글이나 애플 같은 세계적 기업이 국내에서 벌어들이는 돈을 생각하면 미미합니다.)

Vấn đề ở đây là khi thành lập 1 doanh nghiệp tầm cỡ thế giới mang pháp lý hàn quốc thành 1 công ty trách nhiệm hữu hạn. họ đã tránh mạng lưới pháp luật để không phải tiết lộ kết quả kinh doanh thực tế. Họ đặt máy chủ ở nước ngoài rồi sử dụng phương pháp số tiền kiếm được ở trong nước cũng tính là bán ở nước ngoài. (문제는 세계적 기업의 한국법인을 유한회사로 세워서 실적을 공시하지 않아도 되도록 법망을 피했고, 서버를 외국에 둬 국내에서 벌어들이는 돈도 해외매출로 잡는 방법을 사용하고 있습니다.)

Nó được chỉ ra rằng các biện pháp khẩn cấp cho thuế công bằng là cấp thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *