T2. Th2 17th, 2020

TTHQ

Tin Tức Hàn Quốc | Visa Hàn Quốc | Du học Hàn Quốc

Hàn quốc đang bàn bạc tiến hành mở hơn 200 cơ sở khám sức khỏe cho triều tiên.

3 min read

Hàn quốc đang bàn bạc tiến hành mở hơn 200 cơ sở khám sức khỏe cho triều tiên. (북한 전역에 보건소 200여개 건립 논의 추진.)

Doanh nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã từng bị gián đoạn do quan hệ nam bắc Hiện nay hy vọng sẽ xây dựng lại được bệnh viện Chuyên tim của thủ đô bình nhưỡng. (그동안 남북관계 경색으로 중단됐던 보건의료 분야 지원사업이, 평양 심장전문병원 건립으로 다시 물꼬가 트일 전망이라고 앞서 보도해드렸는데요.)

Ngoài ra, đang tiến hành thỏa luận sẽ xây dựng thêm hơn 200 cơ sở khám sức khỏe cho triều tiên. (이외에도 북한 200여개 군에 보건소를 세우는 사업과 관련한 논의가 추진될 것으로 보입니다.)

김지수 기자입니다.

Vào tháng 11 năm ngoái những ký sinh trùng được phát hiện trong người của các binh sĩ đầu hàng bên bắc hàn để biết được phần nào tính hình thực tế của cơ sở khám sức khỏe của triều tiên. (지난해 11월 귀순한 북한 병사 몸에서 나온 기생충은 북한의 보건의료 실태를 단적으로 보여줍니다.)

Triều tiên đang ở trong hoàn cảnh lộ ra có rất nhiều bệnh truyền nhiễm do thiếu thuốc. (북한은 의약품 부족으로 여러 감염병에 노출돼 있는 상황입니다.)

Ở triều tiên, trong 10 người thì có 3 người chết do bệnh truyền nhiễm. 28% số trẻ em dưới 5 tuổi đang phải sống khổ sở do suy dinh dưỡng trầm trọng. (북한 주민 10명 중 3명은 감염성 질환으로 숨지고, 다섯살 미만 어린이 28%는 만성영양결핍에 시달리는 것으로 알려져 있습니다.)

Đặc biệt biệt truyền nhiễm đang rất nghiêm trọng. (특히 감염병의 경우 상황이 심각합니다.)

Trong năm 2016, có khoảng 130.000 người bị bệnh lao ở Bắc Triều Tiên. (2016년 북한 내 결핵 환자는 13만여명.)

Trong đó có khoảng 5700 người bị nhiễm lao có tính kháng thuốc khi trải qua ít nhất 2 lần điều trị. (이중 5,700여명은 최소 두가지 이상의 치료제에 내성을 가진 다제내성 결핵균에 감염됐습니다.)

Sau khi dừng hỗ trợ thuốc vào năm 2015 , thảo luận nam bắc vào năm 2007 để hiện đại hóa cho bệnh viện triều tiên và quản lý cộng đồng bệnh truyền nhiễm cũng bị ngưng. (의약품 지원은 2015년 이후 끊겼고 2007년 남북이 합의했던 북한 병원 현대화와 감염병 공동관리 사업도 중단됐습니다.)

Tuy nhiên gần đây, quan hệ nam bắc đã được cải thiện. và tiến hành thảo luận với triển vọng dựng hơn 200 nơi khám chữa bệnh cho triều tiên. (하지만 최근 남북관계가 개선됨에 따라 북한 200여개 군에 보건소를 세우는 사업에 대한 논의가 추진될 것으로 전망됩니다.)

[Mục sư đại diện Lee, Young, Nhà thờ phúc âm toàn vẹn yoido : trong suốt khoảng thời gian đó, cơ sở giống như trung tâm y tế xây dựng được khoản 20 điểm thì bị ngưng, lại. Tuy nhiên hiện nay từng cơ sở, từng bệnh viện đang được xây dựng với quy mô lớn dần nhằm mục đích kiểm tra sức khỏe cho toàn dân triều tiên. Nhà thờ của chúng tôi không phải là duy nhất,tất cả các nhà thờ cơ đốc giáo tại hàn quốc sẽ hợp sức lại vì cốt lõi của cơ đốc giáo chính là tình yêu….[이영훈 / 여의도순복음교회 위임목사] “그동안 보건소 형식으로 20여개가 세워지다가 멈췄는데요. 지금 조금 규모가 커져서 인민병원을 각 군마다 하나씩 세워서 북한 전체 주민들의 건강을 살펴봐달라는 내용이기 때문에 저희 교회가 단독으로 할 수 있는 내용은 아니고요. 한국의 기독교 전체가, 기독교의 핵심이 사랑이기 때문에, 다 같이 힘을 모아서… “)

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, nếu các trung tâm y tế công cộng được xây dựng nhiều nơi ở Bắc Triều Tiên, Bắc Triều Tiên có thể nhận được các dịch vụ y tế ở gần nơi ở. (아직 계획 단계이지만, 북한 곳곳에 보건소가 건립된다면 북한 주민들은 비교적 가까운 곳에서 의료서비스를 받을 수 있습니다.)

Ngoài ra , với mong muốn sẽ thu hẹp ý thức hệ của người dân nam bắc với sự giúp đỡ của người nam hàn tới sức khỏe của người triều tiên và triển vọng tạo ra cơ hội kéo gần giao lưu của nhân dân 2 miền nam bắc. (또 북한 주민의 건강문제를 남측에서 돕는 만큼 남북한의 이념적 거리가 좁혀지고 민간교류를 앞당길 수 있는 계기가 될 것으로 전망됩니다.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *