Hàn Quốc bãi bỏ lệnh cấm phá thai

Đăng ngày

Theo AFP, trong một phán quyết mang tính chất bước ngoặt đối với một đạo luật bị giới đấu tranh xã hội cho là đặt phụ nữ trong vòng nguy hiểm, Tòa Bảo Hiến Hàn Quốc vào hôm nay, 11/04/2019, đã ra phán quyết bãi bỏ lệnh cấm phá thai đã tồn tại trong hơn…