Những câu hỏi và câu trả lời khi thi phỏng vấn quốc tịch Hàn Quốc

Đăng ngày

Những câu hỏi và câu trả lời khi thi phỏng vấn để lấy quốc tịch Hàn Quốc ☆☆ Để cho cuộc phỏng vấn được thành công các bạn phải biết và thuộc được những điều cơ bản sau đây nha. 1. 애국가를 불려주세요: Hãy hát bài Quốc Ca: nhất định các bạn phải thuộc 1~2 đoạn…