Phong cách ăn uống của giới trẻ Hàn có thể tóm bằng ba chữ “vội, nhiều và vui”, nhưng sự thật sau đó là gì?

Đăng ngày

Có những cách ăn uống chỉ giới trẻ Hàn mới có. Nhưng còn hơn cả trend, văn hóa ăn uống này còn thể hiện những mặt sáng – tối của Hàn Quốc hiện đại. Có thể nói, việc ăn uống của người Hàn Quốc là một trong những nét văn hoá được giới trẻ trên…