Lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc : Phố đèn đỏ và kiếp đỏ đen nơi xứ người

Đăng ngày

Những hoạt động “kinh tế ngầm” của bộ phận không nhỏ người Việt ở xứ Hàn đã và đang tiếp tục gây ra không ít vấn đề cho chính quyền, người dân Hàn Quốc và cho chính cả những công dân Việt Nam tại đây. Phố đèn đỏ tại Hàn Quốc Ở Hàn Quốc mại…