Nhiều sinh viên Hàn Quốc phải bán dâm trả tiền…thẩm mỹ

Đăng ngày

Các tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc thống kê được “phẫu thuật thẩm mỹ” là phương kế bóc lột tình dục mà bọn tội phạm hay áp dụng. Trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc đang nở rộ. Nguyên nhân chính là do bất bình đẳng giới ở quốc gia này…