Bắt giữ một người Việt Nam BHP vì tội mua bán trái phép loại lá có chứa thuốc phiện (대마)

Đăng ngày

Bắt giữ một người Việt Nam BHP vì tội mua bán trái phép loại lá có chứa thuốc phiện. (대마) (Busan)Đã bắt giữ một đối tượng vào ngày mùng 8 vừa qua người này là bất hợp pháp người Việt Nam 26 tuổi về tội mua bán trái phép loại lá có chứa chất thuốc phiện…