Dạo chơi ở làng cổ Bukchon Hanok

Đăng ngày

Ở phía Bắc trung tâm Seoul, làng Bukchon Hanok chính là một nơi lí tưởng để bạn tìm hiểu về văn hóa và kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc ngay tại trung tâm Seoul. Làng có nhiều nhà hanok nhất Seoul Tên gọi Bukchon Hanok được gộp giữa từ “Bukchon” có nghĩa là khu…