T2. Th2 17th, 2020

TTHQ

Tin Tức Hàn Quốc | Visa Hàn Quốc | Du học Hàn Quốc

Từ vựng và hội thoại tiếng Hàn thường dùng khi đi cắt tóc

4 min read

Các câu hội thoại thường dùng đi cắt tóc, nhuộm tóc, làm đẹp….

Các câu hỏi của người cắt tóc

Anh/chị muốn làm tóc thế nào ?

머리를 어떻게 해 드릴까요?

Anh/chị thích kiểu nào ?

어떤 스타일로 해 드릴까요?

Anh/chị muốn cắt ra sao ?

어떻게 잘라 드릴까요?

Anh/chị rẽ đường ngôi ở đâu ?

가리마는 어디로 타 드릴까요?

Bà muốn tóc quăn đến mức nào ?

퍼머는 얼마나 강하게 해 드릴까요?

Diễn đạt ý định của bản thân

Tôi chỉ muốn cắt tóc thôi ạ!

이발만 해 주세요

Tôi muốn cắt tóc ngắn

머리를 짧게 자르고 싶어요

Cạo râu cho tôi

면도를 해 주세요

Cắt tóc và cạo râu cho tôi

이발과 면도를 해 주세요

Cắt ngắn một chút ở bên cho tôi

옆은 약간 짧게 깎아 주세요

Tỉa thêm một chút ở quanh tai cho tôi

귀 주변을 좀더 깎아 주세요

Tôi muốn rẽ ngôi bên trái

왼쪽에 가리마를 타 주세요

Khi cắt tóc

Tôi chỉ muốn tỉa lại tóc thôi

다듬어만 주세요

Tôi muốn cắt ngắn

짧게 자르고 싶어요

Tôi muốn tóc tôi cắt tới ngang vai

어깨 길이로 머리를 잘라 주세요

Tôi muốn tóc tôi được cắt theo kiểu này, giống như trong ảnh

이 사진처럼 이런 스타일로 내 머리를 잘라 주세요

Đừng cắt nhiều quá

너무 많이 자르지 말아 주세요

Tôi muốn tóc tôi dài hơn một chút ở phía sau lưng

뒤를 좀 길게 해 주세요

Khi nhuộm tóc

Tôi muốn nhuộm tóc ạ

머리를 염색하고 싶은데요

Tôi muốn nhuộm phớt thôi

머리를 연하게 염색하고 싶어요

Xin đừng cắt ngắn quá

너무 짧게 하지 마세요

Tả kiểu tóc

Tôi thích kiểu này

이 스타일로 하겠어요

Hãy cắt giống như tóc tôi hiện nay

지금까지와 같은 스타일로 부탁합니다

Tôi muốn đổi kiểu tóc của mình

머리 모양 (스타일)을 바꾸고 싶어요

Tôi có thể xem mẫu các kiểu tóc không ?

헤어 스타일의 견본을 볼 수 있을까요?

Anh/chị nghĩ kiểu nào hợp với tôi nhất ?

어떤 스타일이 저한테 제일 잘 어울리는 것 같습니까?

Hãy làm cho tôi kiểu đang thịnh hành

유행하는 머리 스타일로 해주시겠어요?

Xin rẽ ngôi ở giữa

가운데에 가리마를 타 주세요

Xin rẽ ngôi bên phải (trái)

오른쪽[왼쪽]에 타 주세요

Cứ để nguyên cái mái trước như vậy cho tôi

앞머리를 그대로 두세요

Tôi muốn kiểu tóc chải ngược lên

위로 빗어올린 머리형으로 해 주세요

Tôi muốn để chừa tai ra

귀가 보이게 해 주십시오

Tôi nghĩ là tôi cứ để toàn quyền cho anh/chị

당신에게 맡기겠어요

Cô có thể nhuộm nâu chứ?

갈색으로 염색해 주시겠어요?

Khi uốn tóc

Tôi muốn uốn tóc

파마를 하고 싶어요

Tôi chỉ muốn uốn cái mái tóc thôi

앞머리만 파마해 주세요

Tôi thích uốn thật quăn

강하게 파마를 해 주세요

Tôi thích uốn dợn nhẹ thôi

약하게 파마를 해 주세요

Việc khác

Tôi muốn làm móng tay

매티큐어를 해 주세요

Tôi muốn gội

샴푸를 해 주세요

Có thể xả tóc cho tôi trước không ạ ?

먼저 머리를 감아 주시겠어요?

Từ vựng

1: 기초화장 phấn lót trang điểm

2: 마스카라 thuốc chải lông mi

3: 인조 속눈썹 lông mi giả

4: (미안용) 팩 phấn thoa mặt

5: 향수 dầu thơm

6: 귀후비개 cái lấy ráy tai

7: 손톱깎이 đồ cắt móng tay

8: 손톱 다듬는 줄 cái giũa móng tay

9: 머리를 염색하다 nhuộm tóc

10: 퍼머하다 uốn tóc

11: 머리를 세트하다 làm tóc

12: 머리 세트제 keo giữ tóc

13: 비듬 샴푸 dầu gội trị gàu

14: 머리 연화제 dầu xả tóc

15: 헤어토닉 thuốc dưỡng tóc

16: 샴푸 dầu gội

17: 비듬 gàu

18: 여드름 mụn

19: 주근깨 tàn nhang

20: 머리깎는 기계 tông đơ

21: 이발 cắt tóc

22: 면도칼 lưỡi dao cạo

23: 면도 크림 kem cạo râu

24: 구레나룻 râu quai nón

25: 코밑수염 ria mép

26: 턱수염 râu cằm

27: 빗 lược

28: 가위 kéo

29: 컬 lọn tóc

30: 매직하다 ép thẳng

39: 디지덜 펌 làm xoăn bằng máy

40: 펌 = 파마 일반 펌 làm xoăn bình thường

41: 하일라이 là gẩy màu từng chỗ cho tóc

42: 오이리 스켈프 트리트먼트 điều trị da đầu nhờn

43: 드라이 스캘프 트리트먼트 điều trị da đầu khô

44: 스킨 프레시너 làm mát da đầu

45: 스컬프처 컬 phục hồi tóc

46: 매니큐어 thuốc nhuộm tóc

47: 전체염색 nhuộm tất cả

48: 뿌리염색 nhuộm chân tóc mới mọc

49: 층을 내다 = 샤기컷 tỉa kiểu đầu lá

50: 숱을 치다 tỉa tóc kiểu đầu sư tử

51: 앞머리를 자르다 cắt tóc mái

52: 탈색하다 tẩy màu tóc

53: 염색하다 nhuộm tóc

54: 웨이브 uốn tóc

55: 파마하다 làm xoăn

56: 머리를 다듬다 cắt tỉa

57: 옆머리 tóc ở phía bên cạnh

58: 뒷머리 tóc ở phía đằng sau

59: 생머리 tóc dài tự nhiên

60: 긴머리 tóc dài

61: 단발머리 tóc ngắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *