T4. Th2 26th, 2020

TTHQ

Tin Tức Hàn Quốc | Visa Hàn Quốc | Du học Hàn Quốc

Từ vựng liên quan đến mua sắm

1 min read

TỪ VỰNG MUA SẮM

1.할인! Giảm giá
2.금전 등록기. Máy đếm tiền.
3.영수증. Biên lai.
4.안녕하세요.어서 오세요? Xin chào, Tôi có thể giúp gì cho bạn.
5.어서 오세요.Tôi có thể giúp gì cho bạn.
6.지금 세일 중 입니다. Chúng tôi đang có đợt giảm giá.
7.뭐 찾으세요? ?Bạn đang tìm gì vậy?
8.이거 비싸요? Cái này đắt không?
9.있어요? Bạn có …?
10…. 갖고 싶어요…. Tôi muốn…
11…. 좀 보여 주세요…Làm ơn chỉ cho tôi …
12…. 찾고 있어요…. Tôi đang tìm …
13.덜 비싼 것 있어요?Có cái nào rẻ hơn không?
14.이거 다른 색 있어요? Bạn có cái nào khác không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *