Cách sử dụng câu mệnh lệnh trong tiếng Hàn

Đăng ngày

Khi muốn yêu cầu hay đề nghị đối phương làm theo ý mình nhưng không biết nói như thế nào cho đúng thì đây chính là cách sử dụng các đuôi câu mệnh lệnh trong tiếng Hàn. Cách sử dụng câu mệnh lệnh gồm: Câu mệnh lệnh thông thường: Dùng vĩ tố kết thúc câu…