T6. Th2 21st, 2020

TTHQ

Tin Tức Hàn Quốc | Visa Hàn Quốc | Du học Hàn Quốc

Về vấn đề thuế khi làm thêm của sinh viên tại Hàn Quốc

3 min read

Nhiều bạn sinh viên khi đi làm thêm ở Hàn còn khá bỡ ngỡ về thuế (vì ở Việt Nam làm vấn đề này không chặt). Ở Hàn thuế là một nghĩa vụ của toàn dân, ai cũng phải thực hiện, kể cả người nước ngoài. Bài viết này có mục đích nêu ra các loại thuế chính, khi nào bạn phải đóng và cách nhận lại tiền đã đóng thuế (nếu hoàn cảnh của bạn cho phép)

Khi nào chủ lao động sẽ giữ lại thuế của bạn?

Khi thu nhập một tháng của bạn lớn hơn 1,060,000 won

Các loại thuế bạn phải nộp là gì?

– Thuế thu nhập (소득세)

– Thuế địa phương (지방소득세) = 10% thuế thu nhập

– Bảo hiểm sức khoẻ (건강보험)

– Tiền dôi ra do bảo hiểm sức khoẻ (건강보험정산), số tiền bảo hiểm trên là tạm tính, vào cuối năm nếu thu nhập của bạn nhiều hơn số tạm tính, bạn sẽ phải trả thêm cho hợp với thu nhập của cả năm

– Thuế cuối năm 연말정산: tương tự như mục trên nhưng áp dụng cho toàn bộ số thuế bạn cần nộp

Nguồn ảnh: Loan cat

Các hình thức đánh thuế

Thuế cho lao động ngày

– Khi bạn đáp ứng 3 điều kiện sau

– Làm cả ngày

– Làm trên 3 tháng

– Không phải là việc làm thường xuyên

– Tính số thuế chủ lao động sẽ giữ lại

– Số thuế giữ lại = (lương ngày – 100,000 won) *6% * 45%

– Suy ra nếu lương ngày của bạn < 100,000 won bạn sẽ không bị giữ lại thuế

Thuế cho lao động thông thường

Lao động có hợp đồng, làm cả ngày và là công việc thuờng xuyên

Tính số thuế chủ lao động sẽ giữ lại

Bạn có thể tính số thuế mình cần nộp ở đây, nhập số tiền bạn kiếm được một tháng vào ô 월급여액, ví dụ 2,000,000 won một tháng

Với mức tạm thu 100% (thông thường), mỗi tháng bạn sẽ bị thu 21,470 won tiền thuế thu nhập (chưa tính bảo hiểm)

Thuế cho lao động thời vụ

Nếu bạn không thuộc vào 2 trường hợp trên, bạn sẽ được tính thuế theo cách này (làm theo giờ). Đại đa số các bạn làm thêm hoặc làm freelancer rơi vào trường hợp này

Tính số thuế chủ lao động sẽ giữ lại

Số thuế giữ lại = Tổng thu nhập trong kỳ lương * 3.3%

Cách nhận lại tiền đã được chủ lao động giữ

Khi bạn làm tính thuế cuối năm (연말정산) vào mỗi tháng 5 thông qua hometax, nếu thu nhập của bạn thấp so với chi tiêu bạn sẽ được nhận lại một phần thuế đã đóng. Do đó tiền thuế chủ lao động giữ của bạn không mất mà chỉ là để khuyến khích bạn tính thuế vào cuối năm. Đây vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của người lao động ở Hàn, bạn không nên quên nhé!

Nguồn: Luật sư Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *